Koor HATIKWA

Hatikwa is een koor met een joods geluid , waarbij de sfeer van veel liederen zich misschien het beste laat kenschetsen als vrolijke weemoedigheid.

Het repertoire is gevarieerd en kent een rijk scala aan klankkleuren en talen

Repetitie op dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur.

www.koorhatikwa.nl